Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στους Islanders!

Οι παρών όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες για την ορθή χρήση της ιστοσελίδας των Islanders, με διε΄ύθυνση ιστοσελίδας την www.theislanders.gr.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε αυτόματα τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα. Αν για τους δικούς σας λόγους διαφωνείτε με κάποιον ή με το σύνολο των όρων και των προϋποθέσεων, παρακαλείσθε να μην εισέρχεσθε και να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε λόγο.

Για λόγους ευκολίας χρησιμοποιούμε ορολογία που εφαρμόζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική των Cookies καθώς και σε άλλες συμφωνίες. “Χρήστης”, “Εσείς”, “Δικό σας” αναφέρεται σε εσάς, ή το άτομο που κάνει ανάγνωση της ιστοσελίδας και διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. “Οι Islanders”, “Εμείς”, “Δημιουργοί”, “Επιχείρηση”, αναφέρεται στην επιχείρηση μας. Οποιαδήποτε χρ΄ήση της προαναφερόμενης ορολογίας στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία θεωρούνται ως συνώνυμα και ως εκ τούτου έχουν την ίδια χρήση.

Cookies ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα των Islanders χρησιμοποιεί cookies με σκοπό να βελτίωσει την εμπειρία της επίσκεψής σας σε αυτήν. Μερικά από αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και συμβάλλουν στην σωστή απεικόνιση του περιεχομένου κάνοντας την ανάγνωση ευκολότερη και πιο ποιοτική. Άλλωστε σχεδόν όλες οι σύγχρονες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για την βελτίωση της εμπειρίας του αναγνώστη.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα των Islanders συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα cookies καθώς και στην πολιτική των Cookies της σελίδας μας. Επίσης κάποιοι από τους συνεργαζόμενους φορείς ή τα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να κάνουν χρήση των cookies για παρόμοιους λόγους.

Άδεια χρήσης

Οι Islanders και οι δημιουργοί του, κατέχουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το οπτικόακουστικό υλικό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα και τα συνεργαζόμενα κοινωνικά δίκτυα, εκτός κι αν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά ή παραπομπή στον κάτοχο του εκάστοτε αναπαραγομένου υλικού. ¨Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας για προσωπική σας χρήση ακολουθώντας πάντα τους όρους και προϋποθ΄εσεις που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα.

Απαγορεύεται ρητά:

 • Η αναπαραγωγή, αντιγραφή ή  δημιουργία αντιγράφου οποιουδήποτε περιεχομένου των Islanders
 • Η δημοσιεύση οποιουδήποτε περιεχομένου των Islanders
 • Η πώληση, ενοικίαση οποιουδήποτε περιεχομένου των Islanders
 • Η αναπαραγωγή των πνευματικών δικαιωμάτων περιεχομένου

Σε συγκεκριμένες ενότητες τις ιστοσελίδας μας, οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται και να σχολιάζουν διάφορες απόψεις ή αναρτήσεις. Οι Islanders δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν, επεξεργάζονται ή να αναθεωρούν τις τοποθετήσεις αυτές πριν τη δημοσιοποίηση τους. Οι σχολιασμοί – τοποθετ΄ήσεις των χρηστών δεν αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω των Islanders και των δημιουργών του καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων. Οι σχολιασμ΄οί – τοποθετήσεις αντικατοπτρίζουν την γνώμη αποκλειστικά του χρήστη που έχει διατυπώσει δημόσια τον σχολιασμό του. Σε περίπτωση νομικού κωλύματος, οι Islanders δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν δυσφήμιση, ζημιά ή οικονομική απαίτηση που μπορεί να προκύψει από λανθασμένες και κακές τοποθετήσεις των χρηστών στην ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση οι Islanders έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν και να διαγράφουν διάφορα σχόλια – τοποθετήσεις όπου μπορεί να θεωρηθούν ανάρμοστα, προσβλητικά ή εναντιώνονται στους όρους και προϋποθέσεις της σελίδας όπως αυτοί περιγράφονται.

Συμφωνείτε και εγγυάστε ότι:

 • Τηρείτε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορείτε να σχολιάζετε στην ιστοσελίδα μας
 • Τα σχόλια σας – τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν τα πνευματικά δικαιώματα, πατέντες ή εμπορικά σήματα τρίτων οργανισμών
 • Τα σχόλια σας – τοποθετήσεις δεν περιέχουν ανάρμοστες, προσβλητικές ή δυσφημιστικές φράσεις
 • Τα σχόλια σας – τοποθετήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την προώθηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας ή υπηρεσίας

Οι Islanders διατηρούν το μη αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιούν, αναπαράγουν ή να ενθαρρύνουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν και να αναπαράγουν επίσης οποιονδήποτε από τους σχολιασμούς σας – τοποθετήσεις σε οποιαδήποτε μορφή υλικού κι αν βρίσκονται.

Σύνδεσμος με τους Islanders

Μερικοί οργανισμοί μπορούν να δημιουργούν συνδέσεις (links) με τους Islanders χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή έγκριση. όπως:

 • Μηχαν΄ές αναζήτησης
 • Κυβερνητικοί οργανισμοί
 • Ειδησειογραφικοί οργανισμοί
 • Οργανισμοί προβολής διαδικτυακο΄υ περιεχομένου (μόνο για υπηρεσίες προβολής)

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να δημιουργούν συνδέσμους προς την ιστοσελίδας μας ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής εφόσον: (α) δεν δημιουργούν εξαπάτηση (β) δεν απαιτούν εγγραφή ή χορηγία για την πρόσβαση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (γ) συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των συνδεδεμένων οργανισμών.

Μπορεί επίσης να επεξεργαστούμε και να εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης περιεχομένου για τους εξής οργανισμούς:

 • Πηγές επιχειρηματικών πληροφοριών
 • Κοινοτικές ιστοσελίδες τύπου .com
 • Φιλανθρωπικές εταιρίες και ιδρύματα
 • Διανομείς διαδικτυακού περιεχομένου
 • Διαδικτυακές πύλες
 • Εταιρίες παροχής οικονομικών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικο΄ύς συνεργάτες

Θα επεξεργαστούμε και θα εγκρίνουμε τη σύνδεση περιεχομένου για τους άνω οργανισμούς εφόσον: (α) οι συνδέσμοι αυτοί δεν δημιουργούν πρόβλημα στην λειτουργία της επιχείρησης μας και την διαπιστευμένη εργασία μας (β) ο οργανισμός δεν διαθέτει κάποια κακή προϊστορία συνεργασίας μαζί μας (γ) η προβολή του συνδέσμου ωφελεί την επιχείρηση μας σε αντιστάθμηση με την απουσία των Islanders και (δ) οι συνδέσμοι αφορούν την γενική παροχή πληροφοριών.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να δημιουργούν συνδέσμους προς την ιστοσελίδας μας ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής εφόσον: (α) δεν δημιουργούν εξαπάτηση (β) δεν απαιτούν εγγραφή ή χορηγία για την πρόσβαση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (γ) συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των συνδεδεμένων οργανισμών.

Εάν ανήκετε σε κάποιον από τους οργανισμούς της δεύτερης παραγράφου και ενδιαφέρεστε για να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει πρώτα να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω e-mail. Παρακαλούμε αναφέρετε το όνομας σας, το όνομα του οργανισμού, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και την διεύθυνση της ιστοσελίδας όπου επιθυμείτε να γίνει ο σύνδεσμος. Αν επιθυμείτε να συνδέσετε περισσότερα περιεχόμενα της σελίδας μας θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στο e-mail. Η απάντηση μας θα πραγματοποιηθεί εντός 4-5 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που σας εγκριθεί ΄η σύνδεση με την ιστοσελίδα των Islanders, ο σ΄υνδεσμος θα πρέπει να αναφέρει:

 • Το εμπορικό όνομα των Islanders
 • Την περιγραφή της πηγής από όπου προέρχεται ο σύνδεσμος
 • Τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστοτόπου μας που συνδέεται με αυτό έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του εμπορικού σήματος των Islanders και του διακριτικού τίτλου χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Ευθύνη περιεχομένου συνεργαζόμενων φορέων

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα σας. Συμφωνείτε ότι θα προστατεύετε και θα υπερασπίζεστε το δικαίωμα μας, ότι δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση μπορεί να προκύψει από λανθασμένη λειτουργία της ιστοσελίδας σας. Στη σελίδα σας δεν πρέπει να προβάλλονται συνδέσμοι με περιεχομένο που να ερμηνεύεται ως δυσφημιστικό, άσεμνο, ποινικό, να παραβιάζει, ή υποστηρίζει την παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους.

Στιγμιότυπα οθόνης και βίντεο.

Δεν επιτρέπεται η λήψη στιγμιότυπων οθόνης, στατικών εικόνων ή βίντεο που να απεικονίζουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια μας και έγκριση μας.

Ιδιωτικότητα

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους πολιτικής απορρήτου.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την γενική απόσυρση ή την μεμονωμένη διαγραφή συνδέσμων προς την ιστοσελίδα μας αν παραβαίνετε τους όρους και τις προϋποθέσεις. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την πολιτική σύνδεσης με τους Islanders όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Εφόσον διατηρείτε συνεχόμενη σύνδεση με την ιστοσελίδα των Islanders, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται και έχετε την ευθύνη για την ενημέρωση σας αναφορικά με τις οποιεσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιούνται.

Διαγραφή συνδέσμων από τους Islanders

Εάν θεωρείτε ΄ότι κάποιος σύνδεσμος – περιεχόμενο στην ιστοσελίδας μας είναι για οποιοδήποτε λόγο προσβλητικό προς εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Θα εξετάσουμε το αίτημα σας για διαγραφή – απόσυρση του περιεχομένου προσεκτικά, χωρίς όμως να είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας είναι πάντα σωστές και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα τους. Επίσης δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το σύνολο του περεχόμενου της ιστοσελίδας θα είναι πάντα ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθυνών

Στο μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν:

 • μπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο
 • μπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη μας για απάτη, δολιοφθορά ή ψευδείς δηλώσεις
 • μπορεί να περιορίσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις δικές σας που ενδέχεται να μην περιορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • εξαιρέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις δικές σας που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος.

Από την στιγμή που η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας καθώς και οι πληροφορίες – υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθυνη για καμία απώλεια – ζημιά οποιασδήποτε φύσης ή απαίτησης.